Državne igre SOS

Domov Obvestila
Sporočilo
 • EU Direktiva e-zasebnosti

  Ta spletna stran uporablja piškotke za upravljanje prijav, navigacije, statistike in ostale funkcije. Z brskanjem po strani se strinjate da zabeležimo piškotke v vašem računalniku.

Obvestila za starše

Vabimo vas na predstavitev društva E-EGEJČKI, Društvo za pomoč staršem otrok z epilepsijo, z okroglo mizo, ki bo v torek 20.5.2014 ob 17.00 uri na pediatriji UKC Maribor. Več informacij najdete v priponki.

 


Spoštovani!

 

Pred vrati so jesenske počitnice, prvi krajši oddih od šolskih obveznosti v tem šolskem letu. Med 28. in 30. oktobrom 2013 smo pripravili zanimiv jesenski program z likovnimi ustvarjalnimi delavnicami in ustvarjalnim druženjem "po angleško in francosko", igrali bomo vaterpolo, se učili orientalskega plesa in spoznali japonsko kulturo. Seveda ne bo manjkal jesenski sredin izlet. Tokrat se bomo potepali po Goričkem in obiskali pred kratkim odprt doživljajski park Vulkanijo. 

 

LIKOVNE USTVARJALNE DELAVNICE – BARVE JESENI

-        28. – 30. oktober, od 8.00 do 16.00, v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM)

 

Motiv za ustvarjanje bodo tokrat jesenske barve. Naši mentorji, Metka, Jasna, David in Igor, bodo poskrbeli za ustvarjalno okolje za izdelovanje različnih uporabnih in okrasnih izdelkov.

 

SLIKARSKA, RISARSKA IN GRAFIČNA DELAVNICA

-        28. – 30. oktober, od 9.00 do 13.00, v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM)

 

Naučili se bomo osnov slikarstva, risanja in grafike. Za prostovoljce so delavnice brezplačne, ostali (v starosti nad 12. let) se lahko pridružite proti plačilu 10,00 eur na posamezno delavnico, potrebna je predhodna prijava.Izvaja Nina Palir, prof. likovne pedagogike.

 

ANGLEŠČINA IN FRANCOŠČINA MALO DRUGAČE

-        28. – 30. oktober, ob 10.00 (angleščina), ob 12.00 (francoščina), v DUM-u

 

Theo Karoumenos iz Francije je razvil posebne metode učenja tujih jezikov na sproščen in zabaven način. Delavnici sta primerni za otroke od 8. leta, predznanje jezika ni potrebno, obvezna pa je predhodna prijava.

 

IGRA Z ŽOGO V VODI

-        28. – 30. oktober, ob 10.00, na kopališču Pristan (zbirno mesto pred vhodom v Pristan)

 

Vaterpolo klubom Branik Maribor bomo na kopališču Pristan združili tisto, kar imamo najraje – kopanje in igre z žogo. Primerno za plavalce, potrebna je predhodna prijava. (V sodelovanju s Športnimi objekti Maribor)

 

ORIENTALSKI PLES

-        28. in 29. oktober, ob 10.00, v DUM-u

 

Plesalko orientalskega plesa Andreo Birmanac je užitek gledati v njenih eksotičnih elegantnih gibih, delček tega, pa se lahko naučimo tudi mi …

 

JAPONSKO MEČEVANJE

-        30. oktober, ob 10.00, v DUM-u

 

Japonsko mečevanje združuje več japonskih borilnih veščin, vsem pa je skupna hitra in precizna kontrola japonskega meča – katane ter prepletenost z japonsko kulturo. Delavnico in tekmovanje v mečevanju pripravlja Klub japonskega mečevanja Maribor.

 

JESENSKI SREDIN IZLET – VULKANIJA

-        30. oktober, ob 8.30 (zbirno mesto v DUM-u)

 

V okolici Gradu na Goričkem je pred 3 milijoni let bruhal zadnji vulkan na območju današnje Slovenije, mi pa bomo v doživljajskem parku Vulkanija ponovno doživeli njegov izbruh. Malica iz nahrbtnika. Potrebna je predhodna prijava in doplačilo 20 EUR. Povratek ob 17. uri.

 

Dodatne informacije in prijave:

INFO-DUM (Razlagova 16, Maribor), telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Pridružite se nam na zabavnih dogodivščinah jesenskih počitnic!

 

 

Tadeja Dobaj

koordinatorica dejavnosti

 

Zveza prijateljev mladine Maribor

Razlagova 16, 2000 Maribor

02 229-94-52041 532-119

www.zpm-mb.si

 


 

Svet staršev OŠ Gustava Šiliha Maribor;

18. 12. 2012

O B V E S T I L O     S T A R Š E M

Dne 19. 2. 2013 poteče mandat Svetu zavoda OŠ Gustava Šiliha. S tem poteče tudi mandat trem predstavnikom staršev v Svetu zavoda. Svet staršev mora zato na svoji seji, ki bo 22. 1. 2013 ob 17ih, izvoliti tri nove člane za mandatno obdobje štirih let in sicer po enega iz predšolskega oddelka s prilagojenim programom (POPP), enega iz prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom (OŠ) in enega iz posebnega programa (PP).
Svet staršev zato poziva starše, da sodelujete s predlaganjem kandidatov v postopku izvolitve. Svoje predloge kandidatov lahko oblikujete na roditeljskih sestankih, lahko pa tudi posamezno ali v skupinah. Predlogu kandidatov morate obvezno priložiti pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. Svoje predloge lahko posredujete neposredno Svetu staršev na seji 22. 1. 2012 ali kadarkoli pred sejo tajništvu šole, katero opravlja tehnično podporo za Svet staršev.

Hvala za sodelovanje!

 

Predsednica Sveta staršev
Vanja Knehtl Ropič

 

 


PLAČILO MATERIALNIH STROŠKOV TISKANJA ZA DELOVNE ZVEZKE PO RAZREDIH

 


Dne 26.9.2012 ob 16.00 smo na Svetu staršev potrdili predstavljene cene za tiskanje delovnih zvezkov po posameznih razredih, ki jih boste poravnali starši po položnicah glede na višino zneska. Ga. knjižničarka, Majda Šumrada Harc, je na Svetu staršev predstavila potrebne delovne zvezke, ki jih je potrdil aktiv predmetnih učiteljev in tudi starši ste soglašali z odločitvijo strokovnih delavcev in s predstavljeno ceno tiskanja.

 

STARŠI-PLAČILO MATERIALNIH STROŠKOV TISKANJA

1.RAZRED -cena tiskanja (fotokopije) 12,76 €
4.RAZRED – cena tiskanja ( fotokopije) 10,50 €
5.RAZRED – cena tiskanja (fotokopije) 6,33 €
7.RAZRED – cena tiskanja (fotokopije) 10,21 €
8.RAZRED –cena tiskanja (fotokopije) 19,24 €
9.RAZRED - cena tiskanja (fotokopije) 10,23 €

 

 


 

INTERNI PRAVILNIK O POSTOPKIH UKREPANJA PRI NEOPRAVIČENEM IZOSTAJANJU UČENCEV

Glede na 2. člen Pravilnika o vzgojnih opominih v osnovni šoli (UR RS Št. 76/2008) se učencu lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole. Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe, določene z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda. Kot dopolnitev vzgojnega načrta za področje neopravičenega izostajanja učencev od pouka v OŠ GUSTAVA ŠILIHA MB (program OŠPP) začenja veljati tale interni pravilnik s šolskim letom 2012/13.


SPOŠTOVANI STARŠI!

Obveščamo vas, da je potrebno za novo šolsko leto 2012/13 prijaviti učenca na šolsko prehrano, zato ste že dobili obrazec in ga večina tudi vrnila v šolo. V kolikor tega še niste storili vas vabimo, da prijavo oddate v šoli čim prej.

Ponovno vas seznanjamo, da splošne subvencije za malico z novim šolskim letom ni možno več uveljavljati ( ZUJF).

 

BREZPLAČNA MALICA ali KOSILO

Na pristojnem Centru za socialno delo čim prej vložite vlogo za subvencijo malice in kosila (vloga je ista kot za otroški dodatek).

Brezplačna malica se odobri, če vaši dohodki ne presegajo 42% neto povprečne plače.

Brezplačno kosilo se odobri, če vaši dohodki ne presegajo 18% neto povprečne plače.

 

Mestna občina Maribor bo subvencionirala kosila, če znaša vaš dohodek na družinskega člana od 18% do 36% neto povprečne plače.

Prosimo, da Odločbe Centra za socialno delo o pravici do subvencije za malico ali kosilo predložite na vpogled socialni delavki šole takoj, ko jo prejmete. Odločbe veljajo največ eno šolsko leto.

Lepo pozdravljeni.

 

Ravnateljica: Natali Perbil Eisner

Maribor, 2012-06-19


Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je sporočilo:

 • da bo cena malice tudi v šolskem letu 2012/13 znašala 0,80 EUR dnevno na učenca.
 • Dne 1.6.2012 se je pričel uporabljati tudi Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki določa, da imajo od 1.9.2012 dalje pravico do splošne subvencije za malico samo učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice (do sedaj so lahko splošno subvencijo uveljavljali vsi učenci oz. starši).

Maribor, 2012-06-05

 


NOVOSTI NA PODROČJU ŠOLSKE PREHRANE:

 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki velja od 1.1.2012 določa, da starši oddajo vlogo za dodatno subvencijo za malico in subvencijo za kosilo na pristojnem centru za socialno delo (CSD Maribor, Zagrebška 72, 2000 Maribor). Zato staršem priporočamo, da vlogo za subvencijo šolske prehrane za šolsko leto 2012/13 oddate na CSD v mesecu juliju oz. avgustu, da boste pravočasno prejeli Odločbo o subvenciji, ki jo boste predložili v šoli na vpogled zaradi evidence subvencionirane prehrane.
 • Subvencija kosila za učence se odobri, če znaša povprečni mesečni dohodek na osebo do 18% neto povprečne plače (učenec ima v celoti brezplačno kosilo).
 • Mestna občina Maribor bo v šolskem letu 2012/13 dodatno zagotovila subvencijo kosila učencem, pri katerih znaša povprečni mesečni dohodek na osebo do 36% neto povprečne plače ( razen za tiste, ki bodo imeli brezplačno kosilo iz sredstev državnega proračuna ). Vlogo za subvencijo kosila s strani MOM dobite pri socialni delavki šole.
 • Do izdaje Odločbe Centra za socialno delo o subvenciji malice ali kosila sta starši sami dolžni poravnati stroške prehrane vašega otroka v šoli.

Ostale določbe PRAVIL ŠOLSKE PREHRANE OSTANEJO ŠE VEDNO V VELJAVI.

 

OBRAZEC: PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO ZA ŠOLSKO LETO 2012/13

 

Maribor, 2012-06-01

Mira Žveplan Ozvatič, socialna delavka

 


Spoštovani,

Kot vsako leto v času materinskega dne Materinski dom Maribor organizira letos sedaj že 8. Predstavitvene dneve Materinskega doma Maribor. Zelo bodo veseli vašega odziva in skupnega soustvarjanja.

Prisrčno vabljeni!

 

Več preberite v priponki.

 


RODITELJSKI SESTANEK

Spoštovani starši!

Vabimo vas na roditeljski sestanek, ki bo 15.9.2011 ob 16.00 uri v avli šole.

 

Dnevni red:

 1. Predstavitev novosti in aktivnosti v novem šolskem letu
 2. Predavanje »Odgovorno starševstvo« (gospod Franc Donko)

Po predavanju so govorilne ure oziroma roditeljski sestanki po razredih.

 

Lep pozdrav!

Natali-Perbil Eisner, ravnateljica

 


 

Sprememba voznega reda mestnega krožnega avtobusa (prevoznik Marprom)

Vozni red je že stopil v veljavnost.

Vozni red ŠV 2011

AP Mlinska-Brezje-Tezno cerkev-OŠ G.Šilih-CSGM

 • Postajališče Š
 • AP Mlinska 06:45
 • Čufarjeva-Dom upokojencev 06:53
 • Veljka Vlahoviča - bloki S31 06:54
 • Veljka Vlahoviča - TUŠ center 06:55
 • Ob gozdu 06:57
 • Brezje-trgovina 06:59
 • Zrkovci-obračališče 07:06
 • Dupleška - Jarčeva 07:13
 • Dupleška - kanal SD1 07:14
 • Vrablova ul.86 07:16
 • Tezno cerkev 07:17
 • Ptujska - pošta 07:22
 • Ptujska - Autocommerce 07:23
 • Ptujska - Kovinar 07:25
 • Ptujska - Hitra cesta 07:27
 • Cesta prol.brigad-Ljubljanska 07:30
 • Cesta prol.brigad-Kardeljeva 07:32
 • Cesta prol.brigad-lekarna 07:33
 • OŠ Gustav Šilih 07:38
 • CSGM-Vinarska 6 07:50

Vozni red ŠV 2014

OŠ G.Šilih-Tezno Cerkev-Brezje trg-AP Mlinska

 • Postajališče Š
 • OŠ Gustav Šilih 15:30
 • Cesta prol.brigad-lekarna 15:35
 • Cesta prol.brigad-Kardeljeva 15:36
 • Cesta prol.brigad-Ljubljanska 15:38
 • Ptujska - Hitra cesta 15:41
 • Ptujska - Kovinar 15:43
 • Ptujska - Autocommerce 15:45
 • Ptujska - pošta 15:46
 • Tezno cerkev 15:51
 • Vrablova ul.86 15:52
 • Brezje-trgovina 15:55
 • Ob gozdu 15:57
 • Veljka Vlahoviča - TUŠ center 15:59
 • Veljka Vlahoviča - bloki S31 16:00
 • Čufarjeva-Dom upokojencev 16:01
 • AP Mlinska 16:09
 

VOZNI RED RUŠE-LOVRENC NA POHORJU-SELNICA-RUŠE-OŠ GUSTAV ŠILIH-CSG (prevoznik Veolia transport)

Vozni red velja od 12.9.2011.

Vstopna izstopna postaja Ura odhoda Ura povratka
Smolnik Gaberit 6:25 15:30
Činžat 6:35 15:20
Lovrenc na Pohorju ZD 6:40 15:15
Lovrenc na Pohorju GD 6:45 15:10
Ruta (odcep za Lovrenc) 6:50 15:05
Fala gostilna Hojnik 6:55 15:00
Selnica ob Dravi šola 7:00 14:55
Ruše šola 7:10 14:47
Ruše mesnica 7:12 14:45
Bezena 7:15 14:43
Bistrica ob Dravi 7:18 14:40
Kamenškova 40 7:35 14:30
OŠ Gustav Šilih 7:40 14:25
CSG 7:55 14:15

 

 

 

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE

Maribor, 2012-06-19

 


Narejeno z Joomla!. Designed by: professional joomla templates great value hosting services Valid XHTML and CSS.